Moc prej pochází z lidu

Pochybnosti, které Veronika možná první den měla, se rozplynuly velmi záhy. Nepamatovala se, že by jí někdy za poslední roky tak často zvonil telefon! A všichni ti novináři a novinářky chtěli a žádali interview! Z jejich naléhání bylo docela zřejmé, že právě Veronika je ve středu dění. Ovládla média!

Přitom stačilo tak málo! V Navrátilově renomovaném plátku se objevil článek, kde se psalo asi toto:

Známá brněnská modelka Veronika Bláhová se rozhodla, že vstoupí na politické kolbiště, a razantně zasáhne do radničních mocenských půtek v Brně-Kohoutovicích, které souvisejí s nadcházejícími komunálními volbami. Všechny zúčastněné politické strany, vědomy si jejího vlivu na události, si ji snaží předcházet, přemlouvají ji, aby se stala právě jejich součástí, a pomohla jim svým veřejným věhlasem k vítězství.

Nikdy jsem o tomto kroku neuvažovala, ale občané čtvrti, ve které bydlím, mě poslední dobou široce žádali, abych jim pomohla, prosadit jejich oprávněné zájmy, když jejich hlasy nejsou stávající radnicí vyslyšeny.

Nejedná se mi o hájení něčích politických barev. Zůstávám nestranická. Ale budu maximálně usilovat o to, aby se zdejší poměry napravily. Další pokračování stávající neutěšené situace je zcela vyloučeno. Občané žádají výrazné změny v politice sociálního zabezpečení, správy veřejného majetku, i bezpečnosti v ulicích. Tyto požadavky budu velmi důrazně tlumočit na příslušných politických místech, a nebude-li na něj reagováno, mandát stávajícího vedení radnice letošními volbami definitivně končí!”

Nevídaná, neslýchaná nelítostnost tohoto silného vyjádření docela postačila k tomu, aby se začalo hýbat vše kolem. Chtěli po ní vyjádření, důvody, odpovědi. Vším jim mohla posloužit! Denisa měla pravdu, opravdu to nebylo tak těžké. A opakováním si ty odpovědi ještě tříbila, takže zanedlouho zněly ještě přesvědčivěji, opravdověji, poctivěji!

Byla instruována, aby prozatím zůstala pouze u mediálních prohlášení, a s nikým z politiky přímo nejednala. Aby čekala, kdo před ni předstoupí, a bude žádat její podporu.

Netrvalo to brzy, a začali si ji oťukávat, zjišťovat. Žádali nezávazné schůzky v nejlepších brněnských restauracích. Popovídat si, socializovat se, nic velkého, nic zásadního!

Čekala na instrukci shora, která přišla po precizní analýze jak situace a politického složeni na radnici, tak potenciálu hladové opozice. Pak teprve Veronika dostala zelenou.

Schůzka se odehrála ve známém brněnském baru pro smetánku, žádné skrývání, nic jakkoliv diskrétního. K tomuto kroku též dostala instrukce: aby za ní protistrana musela přijít pěkně otevřeně, což si veřejnost musela vysvětlit velmi jednoznačně, že ji potřebují, že je osobou cennou, důležitou, klíčovou! Kdo se právě v tomto podniku ukázal, nemohl být přehlédnut, a proto ji tam s nimi měli vidět, celé Brno, tedy mělo být jasné, kdo má její podporu, či alespoň jistou naději na ni.

Veronika samozřejmě na schůzce nebyla přítomna sama, ale doprovázena třemi muži, jejichž urostlé postavy a přísné pohledy dávaly tušit, že nemělo smysl ani naději na úspěch, pokoušet se ji nějak zastrašit, zastavit v růstu k moci!

Na radnici se zatím rozpoutalo vyložené peklo, zmatek a strach, jako kdyby již volby byly prohrány! Zvěsti, které se šířily všemi médii i Kohoutovicemi, byly pro dosavadní politickou reprezentaci až děsivé: za Bláhovou měl totiž prý stát významný utajený sponzor, který mínil investovat jen do zdejších komunálních voleb celých 50 miliónů korun, což byla neslýchaná, neskutečná částka, které se každý zprvu zdráhal uvěřit! Když však později veřejně vystoupil jeden známý brněnský boháč, a přiznal, že ano, že Veroniky politické aktivity rád podpoří, jelikož jí plně důvěřuje, všem bylo jasné, že se časy i zdejší poměry neúprosně mění!

Radnici nezbylo nic jiného, než se pokusit taktizovat, zachránit celou nebezpečnou situaci i za cenu značných ústupků, a to jediným možným způsobem: aniž by ty volby dosud vůbec proběhly, nikým nevolená Veronika dostala odpovědnou, váženou a vysokou pozici ve velmi významném odboru, který se zabýval správou obecního majetku v miliardové hodnotě!

Přijala to, nic menšího by ostatně nevzala, protože náhle měla vliv. Šlo to náramně rychle! Byl to však jen začátek příběhu. Všichni věděli, že se nezastaví! Že půjde stále nahoru, až k poslaneckému mandátu, a je tedy vysoce žádoucí, přátelit se s ní, udržovat s ní dobré vztahy, poskytnout jí dílčí podporu, protože to je investice, co se později může bohatě vrátit. Její vliv po celém Brně se tak zvyšoval každým dnem a v Parlamentu samém jí kdosi již pomalu začal vyklízet poslaneckou lavici!

Pro Speciální Útvar C102 se Veronika se ukázala jako ještě hodnotnější asset, než by se očekávalo. Využila své nové vlny společenské oblíbenosti i renomé, a přišla s návrhem, aby byla pro ‚Operaci ENTITA‘ vybrána jakási Lenka Horáková, 21 let, která beze zbytku splňovala jimi kladené požadavky.

Ale nejen to, když se pak Lence vysvětlovalo, co se po ní žádá, a co jí to přinese, Veronika jí to v podstatě celé vyložila sama, za souhlasného Denisina přikyvování, a též účasti Elisabeth, jejíž akvizice byla pro Denisu hračkou. Nebylo tedy divu, že se Lenka nedala dlouho přemlouvat a vstoupila do projektu s vědomím, že bude jištěná, že bude mít do budoucna vždy silnou oporu, podporu. Stejně jako Veronika, i ona záhy přijala skutečnost, že jsou jí nabízeny unikátní možnosti, a může v životě najít hlubší smysl!

Rostla tu nová ženská elita, která směla dosáhnout těch nejvyšších cílů, za účelem, být nevídaně prospěšná nejvyšším zájmům.

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com