Nitky vedou do Vostravy

Než se pustili do pilného studia multilevel marketingu, Švejk předložil nadporučíkovi k prostudování jeden cenný dokument, z něhož bylo možno si udělat obrázek o fungování celého byznysu.

Lokální report klíčových obchodních aktivit 201X/6/485

Private Corporate Intelligence Agency (PCIA), pobočka Ostrava-Mariánské hory

Vypracoval Stanislav Hájek, bezpečnostní analytik

(Kontaktujte naše marketingové oddělení pro odběr nejnovějších zpráv z byznysu, ať získáte žádoucí náskok před konkurencí!)

Dobře se ví, kde se v naší zemi nachází skutečná elita síťového (multilevel) marketingu: na Ostravsku, kde jednoznačně kraluje pan Karel Čížek. Máme tu mnoho rozličných odborníků na MLM problematiku, oplývajících sebedůvěrou i širokými znalostmi, ale pan Čížek, to je umělec, to je malíř, to je Michelangelo moderního bizu!

Dobrý den, tady je Karel Čížek,‘ hlásívá se ze svých vysoce optimistických, propagačních a instruktážních videí, zatímco se za ním nachází velká knihovna, vybavená úctyhodně vysokým množství publikací, pravděpodobně na téma MLM a osobního výkonnostního rozvoje, aby řečník ukázal, jak je sečtělý a vzdělaný, a že jeho názor musí být brán jako platný, že se totiž jedná o bezkonkurenčně největšího MLM experta v okolních zemích, ba v celé Střední Evropě, a možná ještě dál, jak naznačuje nadmíru vysoká cena za hodinu jeho obchodní konzultace.

Vzletnými, vysoce optimistickými větami jako ‚Toto je jedinečná příležitost, která se naskytne jednou za generaci!‘ či ‚Dochází ke změně paradigmatu, vše se mění!‘ začíná vždy obhajovat svůj obchodní systém ‚Perfektní marketing‘, který se v tamější oblasti vysoké nezaměstnanosti stává jednou z mála nadějí na vylepšení ekonomické situace obyvatel. Pan Čížek byl kdysi taktéž výkonným článkem MLM obchodu, se specializací na převratně účinné doplňky zdraví, ale časem seznal, že vzhledem ke svým unikátním školícím kvalitám pro něj bude výhodnější, stát se tzv. koučem a radit ostatním, jak se věci mají dělat, než pouze následovat někoho jiného.

S chutí si do svých ‚video pořadů‘ zve i hosty. Například Radim byl blízko osobního krachu a přišel o dům na hypotéku, když údajně ‚staré metody MLM přestaly fungovat‘, ale ofenzivní aplikací principů Perfektního marketingu razantně zvýšil svůj MLM obrat, údajně o 1200% během jediného měsíce! Či pan Jakub, bývalý horník, dnes se údajně zúčastňující recepcí na Vládě, v blízkém obchodním i osobním kontaktu s honorárním konzulem Kanady, a zasloužilý člen Hospodářské komory? Stačilo jen říct známé, co přišla s nabídkou atraktivní obchodní příležitosti: ‚Proč ne?‘ a jeho život se prý záhy zásadně proměnil, k lepšímu.

Pan Čížek se též s chutí obklopuje mladými lidmi, aby dal najevo, že akceptuje nejnovější trendy a jeho přístup je vysoce pružný, vnímavě reagující na specifika současné doby, včetně technologických výhod a neodvratného nástupu Millennials do vysokých obchodních i společenských pozic. Pan Čížek nabízí nadšeným konzumentům systému Perfektní marketing zaručenou cestu, jak uspět právě dnes, a to jak za pomocí rozličných videí, tak studijních materiálů, a pro ty nejpokročilejší dokonce skrze osobní účast na pověstných živých setkáních, školících seminářích, kde svým oddaným studentům přednáší nejpokročilejší metody pro ‚získání většího množství peněz v kratším čase‘.

Na jeho přístupu k bizu je jasně vidět americký vliv, jako např. strategie omezené dostupnosti (scarcity effect), kdy se dá systém Perfektní marketing koupit jen několik týdnů v roce. Pan Čížek se taktéž zašťiťuje blízkými kontakty s MLM špičkami, zejména americkými, a často deklaruje, že platí vysoké částky za účast na zaoceánských MLM konferencích, určených jen pro ty nejvyvolenější, což je ale prý jediný způsob, jak se dostat ke kriticky hodnotným strategickým informacím s maximální aktuálností.

Pan Čížek nově buduje svoje obchodní impérium za pomocí tzv. affiliate (přidružování), kdy nabízí možnost výdělku komukoliv, kdo zprostředkuje prodej jeho kurzů dalším osobám. V zásadě tak buduje jakousi zcela neformální, plně otevřenou prodejní strukturu, s jasně stanoveným systémem odměňování, avšak v praxi nepříliš funkční, jelikož s ‚afiláky‘ nejsou uzavřeny žádné formální smlouvy, ošetřeny daňové náležitosti apod.

Kontroverzní část Čížkovy minulosti se týká jeho vlastního a často opakovaného tvrzení o tom, že jeho bývalá obchodní společnost na výrobu barev a laků, kterou následně prodal nadnárodní korporaci, měla obrat 500 miliónů Kč ročně, kteroužto impozantní částkou pan Čížek rád deklaruje svůj životní podnikatelský úspěch a plnou kvalifikaci pro koučování.

Avšak jakýsi nenechavý rejpal později publikoval informace z veřejně dostupného Obchodního rejstříku, že tento obrat měla firma údajně až dávno po odchodu pana Čížka, to jest ve správě zahraničního vlastníka, nadnárodní korporace, zatímco během jeho manažerování byla společnost údajně ve ztrátě a obraty měla v pouhých jednotkách miliónů ročně.

Nicméně, tuto dílčí nesrovnalost lze vysvětlit aplikací pokročilých metod moderní daňové optimalizace, naopak ještě více podporující důvěryhodnost a odbornost pana Čížka, aby přesvědčil své kolegy a zákazníky, že mu mohou důvěřovat jako špičkovému expertovi, který se ve spletitém systému právní regulace nikdy neztratil, narozdíl od jiných.

Letos v zimě se objevila zpravodajsky potvrzená informace, že pan Čížek chystá brzkou expanzi svého impéria i do Prahy, aby převzal skomírající MLM struktury v hlavním městě, a dodal svým stylem i výkonností nový dech živořícím místním MLM podnikatelům. Avšak tento tah se zlomovým dějinným významem dosud nebyl proveden. údajně z důvodu, že pan Čížek je příliš zaneprázdněn přípravou ovládnutí jistého významného ropného koncernu, původem z Ruska.

“V ropě již možná není budoucnost, ale stále je v ní spousta peněz a příležitostí. Chystám tedy na tento rok nový rozměr projektu Perfektní marketing, který umožní komukoliv, podílet se na atraktivních ziscích v tomto sektoru, a zajistit si alternativní zdroj rychle rostoucích příjmů. Buďte u toho, nepromarněte svou příležitost, která se opakuje jednou za generaci! Dochází ke změně paradigmatu!”

Další kapitola: Švejcary dostaly i Spartu

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com