Pokračování: Women Elite

Motto: Rozhodli se změnit náš svět, naši budoucnost… bez našeho souhasu. Avšak vše se pokazilo, a jediná žena rozhodne naši minulost… a svůj vlastní osud.

Na žádost amerických přátel, toužících poznat unikátní svět Speciálního Útvaru C102, a ve snaze, ukázat ženské assets v Businessu, Public Relations, Bezpečnosti a Armádě v tak pestrých barvách, jako nikdy předtím, vznikl mezi prosincem 2014 až březnem 2015 spin-off, plně anglicky psané přímé pokračování románu Švejk 2: Elita Armády.

Women Elite (Ženská Elita) je unikátním příběhem, odehrávajícím se ve stejném prostředí a v paralelním času, jako tato kniha, sdílí s ní též některé postavy. Jaké osoby a okolnosti stály za sestrojením Zařízení, které zde bylo popsáno jen náznaky? Na této nejvýznamější události historie lidského druhu se podílela též naše známá Denisa Dvořáková, a velmi významně!

Avšak její protihráčka, zde též již představená Karolína Rubešová z Korporace, je nanejvýš silná, ba dokonce se zdá, že ještě silnější. Navíc, používá pro své cíle natolik pokročilé psychologické postupy, o kterých se ani Speciálnímu Útvaru C102 nezdálo! Ale kdo na konci zvítězí, to bude velmi složitá otázka k zodpovězení. A takových bude během pokračování položeno ještě více.

Též Josef Švejk se znovu vrátí, stále jako jedna z hlavních postav, a bude též vysvětleno, jak Zařízení ovlivnilo jeho dědu, který se jako postava též objeví! Až pokračováním se uzavře kruh událostí, a budou též vysvětleny jisté dosud skryté souvislosti.

Pokračování se však zaměřuje primárně na dvě ženské hlavní protagonistky, jeho forma je též odlišná a jeho celkové vyznění je mnohem temnější, jak odpovídá ženské esenci “jin”. Každopádně, toto pokračování stojí za přečtení!

V souvislosti s novým dílem Women Elite vznikl i pokročilý tréninkový kariérní program pro moderní ženy, s názvem “Women Elite Training”, taktéž plně v anglickém jazyce, s účelem, informovat a inspirovat ženy pro jejich plnou efektivní aktivaci v náročném prostředí současného Businessu, Public Relations, Bezpečnosti a Armády. Úkol: podporovat Začleňování žen v těchto oblastech, a umožnit jim, aby plně prokázaly své předpoklady a speciální schopnosti k zastávání nejvyšších společenských i profesionálních pozic.

Pro další informace, včetně ukázek, navštivte:

www.women-elite.cz

Alan Svejk

alansvejk@alansvejk.com