Prácička pro blbý

„To je slovo skutečného rozvědčíka, pane kapitáne,” rádoby uznale prohodil náměstek Kadlec. „Nyní máte řešení, a jak vás poslouchám, tak tentokrát se to již provede dozajista správně! Slyšel jsem tu fascinující zprávu, že vámi tajemně zmíněné extra speciální zpravodajské assets jsou osobně přítomny tady mezi námi?

Dovoluji si vyzvat ctěné účastnictvo porady, aby neprodleně obrátilo zraky směrem na jih, do sekce, kde sedí ten výrazný pán ve výborně střiženém a dokonale padnoucím obleku až z Paříže, nemýlím-li se? To se pozná na první pohled! Od pohledu dokonalý infiltrační nástroj! Můžete se nám, prosím, představit?”

Švejk nejprve nereagoval, všechny ty předchozí učené řeči ho maličko uspaly, tak si poklidně poklimbával a zdál se mu zrovna moc hezký sen o velké lásce, ale jelikož ho nadporučík pod stolem prudce kopl do nohy, tak vyplašeně povstal, a mírně se plénu uklonil.

„Já jsem ňákej Švejk…” pravil skromně, zaražen všemi těmi vysoce postavenými zraky, přičemž si nemohl nepovšimnout, jak se mnozí přítomní usmívají, až vysmívají. Ale Švejkovi, životem otužilému Libeňákovi, to odvahu nevzalo! S rozhodností pokračoval.

„A hlásím se jako dobrovolník na tendle přísně tajnej, speciální, zvláštní úkol nejvyššího státního vejznamu! Vono když to nevyšlo s těma vašema elitníma soldátama, tak možná pomůže, když se změní ta stratégie, a pošle se tam někdo né tak chytrej a schopnej, jako voni! Dyk von ten intelekt je někdy až votravnej problém, ale to se vám u mně nestane!

Jó, já neselžu, páč mám tydle vynikající kvalifikační předpoklady: jsem totiž prej kapánek vomezenej, co se myšlenkovýho rozletu tejče, tak to mám šrajbnutý v mým dlouhatánským felčarským reportu, plným cizokrajnejch názvů, že jim ani slovník nerozumí, dyk voni tehdá kvůli mně svolali u vojenskýho vodvodu i tu speciální komisi!

Takže cokoliv na mně budou ty nepřátelé zkoušet, tak to vůbec nepude, páč já prostě intelektuálně nepochopím ty jejich vychytaný tajný psychologický plány, a ty strašný ouklady po mně neškodně sjedou, jako voda vokapem!” našel Švejk výstižné přirovnání na závěr.

„Skvělý nápad!” pochválil jeho vystoupení náměstek Kadlec. „Když to nezvládli chytří, pošleme tam hloupého, jako v té pohádce! Děkujeme vám za vaši nádhernou oddanost službě státu, pane Švejku! Myslím, že je rozhodnuto… zrušte příkazy na vyhlášení oranžového stavu a vyhlašte celoarmádní dovolenou! Protože nasazením pana Švejka na úkol je věc předem vyhraná, a můžeme všichni jet na Slapy rybařit!”

„Švejk bude v operaci plnit subsidiární úlohu, a má to svůj přesný účel,” pokračoval kapitán Novák. „Skutečně si totiž myslíme, že významné strategické změny v postupu jsou nutné. Nicméně, hlavní část operace vykoná odlišný asset, ženského pohlaví, který tak obejde zjevně nečelitelný psychologický tlak protivníka, a pokusí se naopak stát jedním z jeho vlastních assets, myšleno těch, které následně svádí naše muže.

Tak může snáze pochopit, jak celá operace přesně funguje, a zejména, dostane se k lidským zdrojům výše ve struktuře organizace, nejlépe těm, které dosud neznáme, ale mají v akci kritickou úlohu. Identifikujeme je, a následně rozhodneme o dalším postupu.

Celá akce tedy proběhne takto. Pro zmenšení rizika odhalení celou akci nebudou provádět standartní bezpečnostní složky státu, vzhledem ke dříve zmíněnému vysokému riziku kompromitace, ale ‚Speciální útvar C102‘, který je naštěstí zřízen zcela mimo armádní strukturu.

Tento útvar umístí do bezprostředního okolí jedné z ‚aktivních’ zaměstnankyň protistrany náš asset ženského pohlaví. Avšak pro účely precizního krytí jeho nasazení, bude se jednat o akci dvoufázovou, kdy nejprve bude umístěn právě tady pan Švejk, a to ve funkci zcela nekompetentního, obhroublého marketingového manažera v nepadnoucím obleku, od něhož nikdo nebude čekat jakoukoliv spjatost se zpravodajskou komunitou, a který nějakým zázrakem uspěje ve zvýšení návštěvnosti a tržeb obchodu, kde náš objekt pracuje!

Pan Švejk má navíc sám o sobě dokonalé krytí ze svojí předchozí pracovní praxe, a navíc, spoustu známých v domovské Libni, kteří rádi potvrdí jeho legendu!

Nový obchodní úspěch si bude přirozeně žádat posílení pracovních sil, kdy bude najata skrze inzerci jako nová prodavačka zovna naše žena. Tu navíc pan Švejk může důkladně vyškolit v prodejních dovednostech!

A nyní začne naše psychologická hra.

Pan Švejk se bude předstíraně ucházet o náš asset, o její přízeň, ale zejména o to, aby mu byla po vůli. Natolik otevřeně, aby se o tom náš objekt takříkajíc z první ruky dozvěděl, vzbudilo to v něm emoce, až soucit vůči našemu assetu, se kterým se jako kolegyně spřátelí, a objekt bude přesvědčen k aktivnímu hledání cest, jak nové kamarádce pomoci.

Očekáváme, že dojde ke dvěma možným scénářům: buď objekt nabídne assetu určité alternativní uplatnění v zájmu naší cílové Korporace, anebo požádá svého partnera, našeho ztraceného vojáka, aby konal, a důrazně vysvětlil panu Švejkovi, že má ustat s tímto nepřijatelným, neprofesionálním chováním.

V každém případě dostaneme buď objekt, nebo našeho vojáka sociálně blíže, s výhodou možnosti lepšího zkoumání, a dle vývoje situace se budeme snažit o to, aby náš asset pronikl hlouběji do struktury organizace – například, že bude panem Švejkem z důvodu neopětování příchylnosti propuštěna z práce, a dostane se tak do vážných existenčních problémů. Jak jinak by jí v té neradostné chvíli mohla nová kamarádka pomoci, než tipem na alternativní pracovní uplatnění?”

Než porada skončila, vyžádali si ještě Denisu k samostatné audienci. Co jí řekli, bylo velmi důrazné varování.

„Musíme vás upozornit, paní kolegyně, že ačkoliv vysoce oceňujeme vaši věrnost službě a dobrovolné přihlášení se na tento vysoce riskantní úkol, tak pokud se v jeho rámci postavíte proti zájmům státu, bude proti vám použito rozsáhlých represí, včetně krajních prostředků!

Víme, jaké jsou vaše speciání schopnosti. Dnes s nimi sloužíte nám a jste přínosem, ale pokud byste byla taktéž přesvědčena pro přechod k protistraně, jako vaši předchůdci, nemůžeme dovolit, aby protivník držel v rukou takový esenciální asset!”

„Rozumím a beru na vědomí,” přisvědčila Denisa.

„Pokud se postavíte proti nám, musíme vás… deaktivovat, v případě nutnosti dokonce ukončit váš pracovní poměr s krajní platností. Bude-li to třeba, jelikož nám třeba nedáte jinou možnost řešení, učiníme tak s největší rozhodností a důrazností,” varovali ji znovu v náznacích, laikovi málo srozumitelných, ale insiderovi velmi názorně.

„Jsem s těmito pravidly srozuměna,” zopakovala Denisa.

„Máte jeden měsíc času. Pak situaci vyřešíme jinými, přímějšími metodami, než doposud!”

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com