Švejk 2: Elita Armády by Alan Svejk- Slovník

Vzhledem k použití mnohejch specijálních a míň vobvyklejch vejrazů z různejch společenskejch prostředí je vysoce doporučený, vole, eště před zahájením čtení děsně hezkýho románu Švejk 2: Elita Armády, si vosvojit jejich významy, aby se tomu jako líp rozumělo, vole.

Anebo ouplně nejlíp uděláte, dyž se přihlásíte do Armády, a voni vás tam všecko potřebný naučej, jako mně, a eště se můžete stát pořádným hrdinou, jako já… teda, skoro! Vono se to pak ňák zamotalo a… no však uvidíte, volové, aš si to jako přečtete!

A, B, C

a priori – předem

abatyše – matka představená ženského kláštera… nešuká!

ajnclík – místnost pro jednu osobu, samotka ve vězení

ajznboňák – železničář

aktivní opatření – exekutivní akce politické války

aktivní zálohy – osoby s vojenským výcvikem, udržující odbornost a připravené ke službě… tam by mně asi nevzali, mám dijagnózu “silně snížená ouroveň yntelektu” a taky “trvalý sklony k alkoholyzmu”

akvizice – získání nějakého aktiva

Alfa Centauri – nejbližší hvězdný systém od Země

alimenty – povinně rodičem hrazené výživné na nezaopatřené potomky mimo jeho péči… vobyčejně to platí ten čurák, co jí naprcal

alma mater – škola, kde student získal vzdělání… to jako můj učňák, vole, vejš už sem to nedotáh

amina – amnestie, odpuštění trestu… moc libej vokamžik pro všecky trestance… nebude zase ňáká???

anabáze – dlouhé, nekonečné putování

anton – prostorné vozidlo, určené k převozu většího množství zadržených… fízlové tě líznou a vodvezou v dobrý společnosti

apatyka – lékárna

asertivní – sebeprosazující, umění prosadit své postoje… jako že dáš někomu přes dršku, a von se na to vysere konečně, čurák vole

aspirant – uchazeč

asset – posila či majetek (EN), osoba či věc, využitelná k dosažení cíle organizace (CIA)

Augiášův chlév – nepořádek obludných rozměrů

August – hloupý klaun v cirgusu

aušus – zmetek, vadný výrobek

bandolír – pás přes rameno, pro uložení munice pěšáka

barter – výměnný obchod

befél – rozkaz

bengo – policista (mírně pejorativně)… ale fízl je vo moc lepší defynice!

betonové boty – zatěžkání ve vodě ukrývaného těla po exekuci, aby nevyplavalo na hladinu… a nedostals flastr, či dokonce dožínky

bílý kůň – nastrčená osoba, kryjící skutečného původce transakce, na jejím konci obvykle obětována, či exekuována

biz – z angl. business, neformální zkratka v korporátním světě

bizy – každý úspěšný člověk rád tvrdí, že je busy – plně vytížený skvělými projekty, aktivitami, setkáními a nápady

bonton – pravidla správného chování

bumážka – doklad, potvrzení

busta – socha, ztvárňující hlavu a ramena osoby, opatřená podstavcem

bužírka – umělohmotná izolace kabelů, chutná hlodavcům, jako jsou veverky

bejt černej – nemít peníze… dyž je propiješ, nebo prohraješ na automatech, nebo nasypeš do děvek, vole

cálovat – platit

carpe diem – „Využij dne!”, výzva k aktivnímu nakládání s darem života

cechzájmové sdružení řemeslníků, hájí jejich práva

celibát – zřeknutí se pohlavního života, abstinence… kerej vůl by nešukal? To snad jen ty fráterníci

černá vlajka – vyvolání záměrného zdání, že ilegální čin vykonala protistrana

Černý Petr – karta, přinášející prohru tomu, kdo ji drží

čertovy obrázky – hrací karty, symbol hazardu

čestná salva – současná palba zbraní, využívaná při ceremoniích, jako je vojenský pohřeb

cifršpión – pedantský účetní

cimra – místnost, vězeňská cela

Civil Affairs – prosazování zájmů Armády v občanském sektoru

ČOI – Česká obchodní inspekce, dohlíží na zákonnost obchodní činnosti podnikatelů

compliance – chování ve shodě s danými hodnotami organizace či korporace

čórka – krádež prostá, bez překonání odporu, či předmět, získaný krádeží… tudíš je za ní relatývně malá pálka, a je teda moc voblíbená

D, E, F

daňová optimalizace – důmyslná účetní opatření, až daňový únik

deal – dohoda… ale zní to svjetovjejc, no né?

dekadentníúpadkový

dekl – kryt

desátek – daň, kdysi vybíraná církví, ve výši desetiny… kurvy nenažraný!

detence – držení v objektu na příkaz vyšších míst, bez ohledu na vůli zadrženého

Dilbert – kreslená postavička, ukazuje příhodami absurdnost korporací

direkce – policejní ředitelství

disputace – spor o řešení odborných problémů

distanc – trest dočasného vyloučení ze skupiny

diverze – odlákání pozornosti

diverzita – rozdílnost, rozmanitost… jako že všude musej bejt i barevný, teplý, čubky a starý, aby se to Amerikánům a socijálním inžinýrům jako Kačena Valachová líbilo

dožínky – doživotní trest vězení… budeš to kroutit s Kajínkem, Roubalem a dalšíma celebrytama

dráb – policista s nevybíravým chováním

dranžírák – velký nůž na maso, vhodný pro účely porcování… i těla čerstvě zapíchnutýho neboštíka, co překáží a musí se voctranit ze scény

dress code – pravidla, jak se vhodně obléct pro určitou akci

dron – bezpilotní letadlo

druhá cenová – bývalá věznice II. nápravně výchovné skupiny, pro pachatele vážnějších kriminálních deliktů

durch – skrz

dýlovat – prodávat ilegální substance

echt – pravý, ryzí

elixírpreparát, obsahující rozpuštěnou aktivní ingredienci, zázračný nápoj

embargo – zákaz publikování

entita – bytost, subjekt

epesní – výborný, luxusní

erár – ze státní pokladny, ze státních zdrojů… zacálovanej chudákama daňovejma poplatníkama, jako seš ty, vole, a pak se to propije, hehe

eskalovat – vrcholit, gradovat

eskapáda – neuvážený čin

esoterika – alternativní filozofické a náboženské směry

eufemismus – sdělit něco kontroverzního použitím jemnějšího výrazu… místo “vysrat se” říct radějc “dojít si na toaletu”

ex post – dodatečně, po události

exces – výstřelek

exkomunikace – trest vyloučení ze skupiny

exposé – výklad, prohlášení

exulant – osoba, donucená k vystěhování ze země

fakule – pochodeň

fangle – vlajka

fárat – jet

fejk – falešný předmět, napodobenina luxusního zboží

felčar – lékař s nízkou kvalifikací, užívající méně šetrné léčebné postupy… prostě se s tebou jako moc nesere, vole! To prej vydržíš!

feldkurát – polní kněz v Armádě

fertig – hotovo

filcovat – prohledávat

Filda – Filozofická fakulta

fištrón – důvtip

fízlárna – policejní stanice

flastr – postih

flígr – límec

flip chart – přenosná tabule s otáčecími listy papíru

fogy – otec, středně pejorativně, užíváno na periférii

forbes – výherní automat… ale prachy spíš bere, neš dává

forota – zásoba, rezerva na horší časy

foršus – finanční záloha před zahájením práce

fortel – dovedný pracovní postup

foyer – místnost u společenského sálu, kde se tráví přestávky

fragovat – eliminace nepohodlného vojenského velitele granátem, nemožno zjistit pachatele, ani úmysl… páč namísto projektilu zabíjej anonýmní střepiny

frc – zastavárna, kam se často nosí zboží pochybného původu

fúrie – zuřivá, zběsilá bytost

futra – rám dveří

fýzis – tělo, tělesnost

G, H, I, J

gábl – svačina

gameska – počítačová hra

glejt – ochranná listina, zajišťující nositeli bezpečnost

grand – velkoryse utrácející osoba, hostící společnost a nehledící na peníze, obvykle v den výplaty… a zejtra nebude mít ani na rohlík

grunt – pozemky, patřící ke statku

hantýrka starý osobitý jazyk světských osob, záměrně nesrozumitelný outsiderům

hatmatilka – nesrozumitelná řeč

havrani – zaměstnanci pohřební služby… staraj se vo neboštíky, a taky je prej vokrádaj

hejl – důvěřivý, naivní kupující

hin – pryč, mimo

hipster – druh moderní intelektuální subkultury

HMMWV – terénní vozidlo z USA, Hummer

hochštapler – podvodník, dobrodruh

honorace – společenská elita

horké zboží – věci pochybného původu, pocházející obvykle z trestné činnosti

HUMINT – zpravodajské informace z lidských zdrojů

hustler – osoba, vykonávající výdělečnou činnost na hranici legality, či za ní, ale mající respekt okolí a přízeň žen

insolvence – neschopnost firmy hradit závazky

Jantarová komnata – místnost s výzdobou z jantaru, zmizela 1945, dosud nenalezena

jazyk – voják nepřítele, záměrně chycený živý, aby mohl být vyslýchán

jepičí láska – kratičká délka citu a vztahu, dle života jepic, 1-3 dny

K, L, M

Kajmany – ostrovy v Karibiku se zvláštním daňovým režimem, přejícím finančním pletichám

kanonenfutr – vojáci, vykonávající riskantní rozkazy, velení předem počítá s jejich ztrátou

kapánek – trochu, poněkud

kapírovat – chápat, rozumět

kapišto – rozumíš?

kaskáda – soustava vodních staveb, regulujících tok řeky

katr – mříže, vězení

kaufnout – koupit

kavalec – prosté lůžko

kelner – číšník

keťas – překupník s nedostatkovým zbožím

kilián – sto jednotek peněz (koruna) či rychlosti (km/h)

klauzura – omezení vstupu do klášterních prostor

klendra – veliká zima, až mráz

klepeta – policejní pouta… neblahá vozdoba tvejch zápjestí

klihovat – sledovat, šmírovat

knuta – bič

kodex – zákoník

kohorta – římská vojenská jednotka, cca 500 mužů

kolokvium – shromáždění odborníků na určitou problematiku

komando – útočný oddíl, speciální jednotka

komfortní zóna – vyhýbání se výzvám a problémům v životě

konfeta – pestrobarevné papírky, rozhazované při oslavách

kongregace – náboženská obec (místní příslušnost)

konspirace – utajení činnosti

kontraband – pašované zboží

kořen – osoba, určená k obrání v obchodu či hře

korzovat – procházet se, ukázat se veřejnosti

krcálek – malý, špatně zásobený obchod, s bídným jednáním obsluhy

křížová palba – soustředění palby z několika směrů do jednoho místa, znemožnění krytí nepříteli

krycí organizace – subjekt, realizující zájmy zřizovatele, aniž by s ním byl přímo spojen

kumpán – společník

kumpanie – rota, vojenská jednotka o síle 100-200 mužů

kumštýř – umělec

kunčaftběžný zákazník

kváknout – říct

kvartýr – byt

labuť – dívka zastarale, užíváno na periférii

LAN party – sesíťování počítačů na jednom místě, pití alkoholu a hraní her účastníky

latifundie – velká plocha zemědělské půdy

lauf – hlaveň pušky

legenda – účelově vytvořený příběh agenta, aby fakty seděly a obstály při prověřování protivníkem

léno – pozemky, propůjčené vrchností k osobnímu držení

letargie – nečinnost

lítačka – vojenská policie

litanie – dlouhé nářky

líznout – zadržet, provádí veřejná moc… to jako fízlové

loch – vězení

loser – ten, co prohrává život, nikam to nedotáhl, promeškal příležitosti, a nikdo si ho neváží… tak to sem vole asi já! To štymuje!

ludra – potvora, ničema

lupení – peníze, související s trestnou činností

lyrika – text k hudbě

majestát – panovnický titul

majstrštyk – mistrovský kousek

malware – škodlivý program, kradnoucí něčí data, hesla

mamon – majetek, touha po bohatství

maňas – manko, rozdíl mezi penězi, co mají být v kase, a co tam fyzicky jsou… prostě se ztratila škvára z kasy, kapišto, vy blbouni? Ale já vo tom nic nevim…

mančaft – mužstvo, družstvo

mandát – pravomoc k vládnutí, svěřená voliči

maník – muž, chlapík

manýry – způsoby chování

markytánka – kombinovaná funkce nosičky munice, prostitutky, společnice, zdravotní sestry a vojačky, žena, co cestuje s vojáky do bitevního pole… no uznej, dost záslužná funkce ve všech vohledech!

mašinérie – soustava strojů či úřadů… a dyž tam spadneš, vole, tak tě to nelýtostně semele!

mašírovat – pochodovat

Med – vozidlo zn. Mercedes

medializace – předání kauzy médiím, aby pomohly prosadit zájem

mediální obraz – vnímání osoby veřejností skrze média

megera – zuřivá, zlá žena

Mek Kynzy – renomovaná poradenská společnost McKinsey

mergl – vozidlo zn. Mercedes… moc voblíbená značka mezi Cignama

měšťanka – druhý stupeň základní školy

Millennials – osoby, narozené před počátkem 3. tisíciletí (1980-1995)

mimořádka – mimořádná událost, silně obávaná mezi vojáky, hrozí flastr

modrá knížka – zproštění povinnosti branné služby

mundúr – uniforma

N, O, P

naškudlený – našetřený pečlivým shromažďováním

nástěnka bdělosti – policejní, vyvěšují se tam osoby v pátrání a důležitá oznámení… jednou tam budeš vyset i ty, dyž si nedáš pozor, vole!

natvrdo – trest odnětí svobody… v neveselým krymynále

nejčko – nyní

networking – „síťování”, společenské získávání užitečných obchodních kontaktů… vobvykle sou bezcenný, akorát Pyramiďáci z tebe chtěj vytáhnout prachy

nezaopatřenýpotomek bez vlastních příjmů, obvykle do 18 let věku

notně – velice

noty – instrukce, či oprávnění

numéro – číslo (telefonní)… nebo taky jednotlivá soulož

obtěžkat – oplodnit (spíše nežádoucně)… naprcat, nabouchat, zbouchnout, vošukat s následkama… dostat jí do průseru, a sebe taky!

odlifrovat – odvézt, odeslat náklad

obrlajtnant – nadporučík

oficína – kancelář

oficír – důstojník

opušťák – vojenská dovolená, svolení k delšímu opuštění vojenského útvaru

ortel – rozsudek

OSINT – zpravodajské informace z tzv. otevřených informačních zdrojů, volně dostupných komukoliv

ostrakizovat – hlasováním vyloučit ze skupiny

otevřené město – vyhlášení, že město nebude bráněno proti obsazení nepřítelem, pro záchranu památek a životů… aby se na to jako ty tůristi nevysrali po válce, páč zbydou jen rujny, a pjekně přivezli další valuty!

pálka – vysoký trest, či vysoká částka peněz

pangejt – okraj silnice, až příkop

papouch – tisícovka

par excellence – vynikající

paragán – výsadkář, parašutista, elitní jednotka armády

paramilitantní – nenáležející mezi pravidelné vojenské jednotky státu

partyzánština – samostatná, velením neschválená akce

pátá kolona – tajně působící skupina uvnitř subjektu, s úmyslem ho poškodit

patrola – pohyblivá hlídka

pelech – postel

periférie – čtvrť na okraji města, obývaná nižší společenskou třídou… vožralové, šlapky, zloději… Libeň!

perimetr – obvod základny

Photoshop – program na úpravu fotografií a retuše obrázků

pikolík – číšnický učeň

pingl – číšník

planžeta – nástroj k otevírání zámků… aby se jako moh vybílit něčí kvartýr

plebs – chudý, prostý lid

plot – zákaz vstupu do podniku problémové osobě

plná polní – velký batoh vojáka, pro nesení plné bojové výbavy do pole

PMS – premenstruační syndrom… to je moc vošklivá nemoc, kerou trpěj čubiny… a pak i ty, vole!

podílnictví – trestně postižitelné držení věci, s vědomostí jejího původu z trestné činnosti

podnikatelské baroko – specifický stavební styl 90. let 20. století, definovaný nevkusem a přebytkem peněz

polnice – vojenská trubka

ponk – řemeslnický pracovní stůl

poškrábaná deska – neustálým opakováním prosadit svůj postoj

poslední pomazání – předsmrtný úkon pro spásu duše a odpuštění hříchů… dyž někdo exuje

poslušně hlásím – oslovení vyšší hodnosti v c.k. armádě („Ich melde gehorsam”)

postmoderní – filozofický směr konce 20. století, sebekritika moderní společnosti

Potěmkinova vesnice – přikrášlování věcí, aby působily lepším dojmem

povolávák – povolávací rozkaz, vyzývající k nástupu vojenské služby

Powerpoint – program pro tvorbu efektních prezentací

PR – obor public relations, přesvědčování veřejnosti a modelace vztahů organizace s ní

prásknout – udat, nahlásit nepravost úřadům či bezpečnostním složkám

pravidla užití síly – definice situací, kdy lze střílet na protivníka, a kdy je to zakázáno

predestinace – předurčenost… určuje Bůch

předmostí – izolovaná enkláva v nepřátelském území

PRko – systematická propagace určité osoby, za pomoci spřízněné osoby v médiích

proaktivní – promyšlené chování, orientace na budoucí cíle

proval – prozrazení tajných plánů či identity agenta

PSYOPS – psychologické operace, s účelem přesvědčit objekt ke změně postojů

Public Affairs – prosadit zájmy působením na mocenské struktury státu

pucflek – důstojnický sluha

pugét – velkorysá kytice… pro ňákou čubku, aby roztáhla nohy

R, S, T

raport – hlášení, předvolání na kobereček

ratolest – snítko

recidivista – opakovaně trestaná osoba… v kryminále jak doma!

reciprocita – vzájemný vztah

reflektovat – odrážet, brát v úvahu

regiment – pluk

regule – pravidla

rehabilitace – navrácení osoby do předchozí společenské pozice

rekognoskace – průzkum

renonc – opomenutí

rohovník – boxer

rozvědka – tajná organizace, sbírající klíčové informace pro činnost státu

salámová metoda – postupnou realizací dílčích nevinných cílů splnit cíl kontroverzní

salut – pozdrav

sampl – zvukový vzorek, součást hudební skladby (sample)

šamstr – nápadník

sapík – samopal vzor 58

sardel – vznětlivý host podniku, vyvolávající konflikty

šatlava – vězení, krymynál… nápravný zařízení, dyž tě chytěj

sedmá velmoc – vlivná masová média

sekera – dluh

šenkýř – hospodský

šestákový román – dílo nevalné kvality, slynoucí množstvím klišé

signovaný – podepsaný, označený

škeble – hlava

skrumáž – tlačenice

škvára – peníze… moc dobrá vjec! Můžeš si za ně koupit třeba… pívo a rum!

šméčka – podraz (na ňákou blbou kavku)

šmelina – černý obchod, lichva

smilnit – mimomanželský pohlavní styk… šukání ňáký čubiny navostro

šmuk – šperk, laciná ozdoba

šnuptychl – kapesník

sociální mobilita – pohyb jednotlivce mezi sociálními skupinami

sofort – ihned

soft skills – kompetence v oblasti chování, EQ (emociální inteligence)

špacírovat – procházet se, pro zdraví, či objevování okolí

špárovat – šetřit, škudlit

SPECOPS – Special Operations, zvláštní operace, elita armády

špílovat – hrát

šrapnel – protipěchotní dělostřelecký granát, užívaný cca do roku 1918

štace – místo působení

štamgast – stálý host, návštěvník podniku… vobyčejně nejvíc branej nahůl, páč voni ty pinglové věděj, kurvy vole, že se stejně vrátíš, i když ti točej podmíráky

startup – nově vznikající obchodní projekt, obvykle technologický… a vobvykle taky podvodnej

Štěchovický poklad – údajně dodnes ukrycenný obsah z 2. sv. války

štempl – razítko úřední

stopovka – svítící projektil, pro lepší zaměřování střelby

střelitvýhodně prodat

šturm – útok

subordinace – služební podřízenost

sukces – úspěch

světský – provozovatelé lidových atrakcí a cirkusů, často kočovní… no něco jako “cíčka”, akorát sou bílý, vole, a držej při sobě moc pevně, tak bacha!

talíř – tisícovka

tajle – postava… štíhlá, jako maj modelíny… né já, vole!

tenťák – stavěč cirkusového stanu

tlačenka – protekce, zastání na vyšších místech

traurmarš – smuteční hudební pochod

trek – skladba (track)

třiapadesátka – § 53 Zákoníku práce, okamžitá výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně

tuner – osoba, obvykle nízké inteligence, vylepšující si vozidlo po stránce vzhledu či výkonu motoru

U, V, Z

ukončit pracovní poměr s krajní platností – znemožnit další zaměstnání assetu fyzickou eliminací… to jako krouhnutím, že už ani na pracák nemusí, hehe

umístěnkauložené pracovní zařazení nezaměstnaného, musí se hlásit u zaměstnavatele… kurvy z Pracáku, dyž tě chtěj vole šikanovat, aby sis doma nemoh jen tak válet šunky!

usurpovat – utlačovat

útočná puška – moderní automatická zbraň, kombinující žádoucí vlastnosti samopalu a pušky

vagón s kapelou – sklon lidí následovat úspěšné, aby se též cítili úspěšní

varta – stráž, hlídka

věčná oplátka – zdarma, jen za vděčnost

vejvar – zisk z obchodu

vercajk – nářadí, nástroje, pro páchání trestné činnosti

voběživo – peníze v hotovosti

voholit – obrat o peníze ve značné míře, během obchodu či hazardní hry, jako karty či skořápky

vohoz – oděv

vochmelka – pravidelný konzument piva ve větším množství… to mi někoho připomíná, vole, hehe! Popis sedí na půl Libně!

Vojenské zpravodajství – vojenská tajná služba

vopásaný – policisté

vostrý – trest vězení pro vojáky

všimné – úplatek ouředníkovi… aby byl “hodnej”

vuittonka – luxusní kabelka zn. Louis Vuitton… vobyčejně je to fejk

vydrolit se – utratit všechny peníze, ocitnout se na mizině

vystěhovalecký pas – povolení překročit jednou státní hranice osobě bez občanství, jež jej pozbyla

vyšší místa – nadřazené státní orgány, na úrovni ministerstva či vlády… ty kurvy, co se vole vozej v nablejskanejch Audinách!

vyšší zájem – celospolečensky, celostátně pozitivní směřování věcí, nadřazené zájmu jedince… může mi to někdo přeložit, vole? Jako pro ty blbjejší… jako sem já!

vyvekslovat – směnit, zboží či měnu

vyžunknout – vypít až do dna… panáka, nebo celou flášuli

vzít dráhu – utéct (zbaběle)

vzít roha – utéct (vychytrale, než spadne klec)

za drátymimo bezpečný obvod základny

zacvakat – zaplatit

zadostiučinění – odčinění újmy… vobyčejně jako škvárou, nebo pomstou

zákoš – zákazník

záložna – družstvo, oprávněné k finančním transakcím, kampelička… vobčas vytunelovaná ňákým ziskuchtivým manažérem, a tvý ouspory sou v prdeli, vole!

zapakovat – zabalit

zapřísahat – důrazně říkat, žádat

zasklít – odmítnout, zamítnout

závadová osoba – páchající trestnou činnost, či vyznávající pochybný životní styl… jako, že třeba chlastá… jako já, hehe!

zdecimovaný – jednotka se značnými ztrátami, se sníženým stavem vojáků

Ženevská konvence – úmluva o ochraně osob během války

zkrátit linii fronty – ustoupit… záměrný změkčení pojmu pro média a vobčany, aby se neděsili, že jako prohráváme, vole

zmatečnost – je souzena osoba, nesplňující k tomu způsobilost

zpívat – pestře vypovědět všechny okolnosti během výslechu… dyž na tebe fízlové kapánek zatlačej, a ty se sesypeš, jak domeček z karet, vole

zrekvírovat – zabavit majetek bez ohledu na vůli postiženého, z důvodu vyšších zájmů

Alan Svejk

alansvejk@alansvejk.com