Tady se píšou dějiny

„A nyní přichází náš stěžejní agenturní projekt, proto prosím poslouchejte velmi pozorně,” přešla Denisa k dalšímu bodu programu, ale soudě podle toho, jak se její hlas stal naléhavým, bylo zřejmé, že následující záležitost bude kritická pro celou jejich agenturní činnost, že narýsuje jednoznačnou hranici mezi úspěchem a neúspěchem všech jejich aktivit!

„Úvodem k němu vám všem chci říct, že jsem neskutečně hrdá na to, že jsme tento projekt vymysleli právě tady, v naší korporaci, a v naší zemi! Věřte mi prosím, že přestože jsem podrobně prohledala snad veškeré dostupné materiály a prameny, včetně zahraničních a neveřejných samozřejmě, nezjistila jsem, že by někdy něco podobného v historii branného PR bylo vůbec realizováno, a tím myslím celosvětově! I Američané se k nám budou jezdit učit!

Jsme první, nemá smysl něco dalšího dodávat! Bez ohledu na to, zda se ‚Operace ENTITA‘ zdaří, či nikoliv, její myšlenka se nepochybně dostane do učebnic a skript. A začala tady, kde dnes všichni sedíme!

Ale nyní již k věci!

‚Operace ENTITA‘ nám může přinést velmi rychlý a kvalitní, až ultimátní společenský i mediální asset, plně přínosný pro účely popularizace branné moci.

Stvoříme od počátku velký příběh, který náš asset vynese do hvězdných mediálních výšin a splní jeho sny, a taktéž přímo ukáže lidem, na názorném příkladu tohoto assetu, jak optimální životní cestou je aktivace jedince právě v Armádě, jaké nové životní příležitosti i právoplatné místo jim tento životní krok může přinést, plus jak důležitá i pozitivní je instituce Armády celkově!

O to překvapivější bude pro veřejnost tento krok v případě právě assetu, kterým je osoba z oblasti modelingu! Tedy přímo mladičká modelka, věku kolem 20-23 let. Vyloženě na prahu životní cesty, a zvolí si jako další životní krok, k nesmírnému překvapení všech okolo, zrovna Armádu!

Veřejnost, čtenáři, diváci, posluchači, voliči, občané, politici, i potenciální rekruti a rekrutky, budou velmi pozorně sledovat její cestu, k čemuž nám dopomůže svou razantní mediální silou ZORAN. Náš asset jim všem dopodrobna vysvětlí svými ústy důvody, proč učinila tuto životní změnu, že to vnímá jako navýsost smysluplnou věc, a jemně jim připomene, jaký význam má Armáda jak v moderním státu, tak i pro ně samotné, v čistě osobní rovině!

Nesporně minimálně otupí ostří nepřízně veřejnosti, zaujaté proti Armádě, ale nepochybně též přesvědčí svou sociální silou mnohé, aby následovali její cestu, anebo minimálně dobrovolně ustoupili ze svých aktuálních protibranných postojů. Náš asset se tedy stane vyloženým esem jakýchkoliv PR aktivit Armády, a bude taktéž plně pod naší kontrolou. Jelikož půjde o osobu, která dobře zná pravidla mediální hry, nečekáme nějaký výrazný odklon od našich instrukcí.

Prakticky by vše mělo proběhnout takto. Najdeme aktivní modelku, lhostejno zda mediálně významnou, či okrajovou. Skrze ZORANa si nejprve připravíme vhodnou mediální půdu pro její aktivaci: to jest, připomene se lidem, anebo se lidem doširoka představí, aby se s ní sami dopodrobna seznámili a přijali ji jako pevnou součást aktuálního mediálního světa.

Provede se to pomocí nějakých důmyslných drbů, že třeba chodí se známým moderátorem, proutníkem Leošem Bartošem, či nějakým áčkovým hercem, a tajně se scházejí po luxusních hotelích, aby je nikdo neviděl, protože on je ženatý a nechce ohrozit své postavení, ani svou šťastnou rodinu. On to popře, ona to popře, paparazzo je pak někde vyfotí přes sklo, z dálky a rozostřeně, jak jsou na utajeném dostaveníčku a podezřele se k sobě mají, prostě klasický manipulační postup, aby se ve veřejnosti probudil zájem o servírovaný příběh.

Následně začne vlastní operace, a to tím, že se v médiích palcovými titulky objeví ‚utajená‘ šokující, nevídaná, a neslýchaná informace, pocházející údajně z blízkého okolí assetu, o tom, že se tento prý nečekaně rozhodl, nastoupit dobrovolně na roční službu v Armádě! Třeba proto, že jeho mediálně silně propíraný vztah ho zahnal citově do kouta, neví, jak by měl dál postupovat, a hledá nějakou razantní životní změnu, aby se od všech těch složitých pocitů dostal! Rozvíří se voda, lidé budou překvapeni, ale rozhodně bude trvat čtenářský zájem o další vývoj.

Asset ty drby potvrdí, ač nijak výrazně a nadšeně, spíš trochu napjatě, neví přece, co ho čeká, ale opravdu nastoupí na základní výcvik, načež přijdeme s nějakým dalším atraktivním příběhem, který bude zažívat v novém, vojenském prostředí. Povězme, třeba nějaký nový milostný vztah, kdy taktéž obecenstvu ukážeme, že i v Armádě lze plně uplatňovat citové potřeby, které mladí lidé mají ve vysoké míře.

Názorně, pomocí precizní, ač na cílového diváka náhodně a amatérsky působící fotografické dokumentace, ukážeme asset v jeho novém světě, v němž se již plně zorientoval. Tady mezi dalšími kolegyněmi, všechny dívky září, jsou na první pohled dobrá parta, smějí se, jsou spokojené, žijí prostě fajn zajímavý život, baví je, co dělají, čím žijí.

K tomu ‚akční‘ fotky typu: tady asset s úsměvem mění zásobník útočné pušky, a dává divákovi nahlédnout na ostré náboje naskládané uvnitř, jakože si fakt nehraje jen se cvičnými; tady skupinové foto, plné úsměvů, již i s mužskými kolegy; jinde zase s vážnou krásnou tváří obratně seskakuje z BVP; či tady, kde vypadá velmi odvážně, s obličejem potřeným maskovací barvou ukazuje cosi na mapě jiným vojákům v jednotce, a oni ji pozorně sledují, aby ukázala, že je i jako žena v moderní Armádě plně respektována, a může být dokonce i nesporně sexy, což razantně ovlivní vnímání Armády nejen jinochy a mladíky, i dívkami! Zapamatují si ty obrázky velmi dobře a až budou mít později žádoucí sklony, hledat v životě nejen sebe, ale i ji, tak jim to notně ulehčí cestu do armádního náborového centra!

Nakonec asset dostane nějakou frčku a vyznamenání, a povede vlastní jednotku na velkém, náročném závěrečném cvičení s jinými armádami NATO, kde plně obstojí, a ostatní si ji budou chválit, nejen nadřízení, ale i ostatní členové a členky jednotky.

Mohla by se tam stát i nějaká mimořádná humanitární událost, kterou asset v poslední chvíli a s nasazením života osobně odvrátí či napraví: třeba se někdo bude topit, nějaké neopatrné dítě spadlo do hluboké tůně, a asset ho zachrání, nebo vážná autonehoda, všude krev a zranění, ale asset neztratí rozvahu a pomůže jim, nebo nějaké babičce bude vykraden dům a odcizeny osobní pamětní předměty pro ni nedozírné hodnoty, a budou jí navráceny, protože asset zloděje recidivistu v pátrání, ač ozbrojeného a nebezpečného, hrdinně zachytí!

Ukáže se tedy veřejnosti v plné šíři, jak probíhá život v Armádě, co to pro jedince obnáší a přináší dobrého a pozitivního, a že úkoly Armády nejsou jen bojové, ale i záslužné pro celou společnost, čímž zapůsobíme nejen na voliče, ale taktéž osoby na klíčových pozicích ve společnosti. Cílem je, dosáhnout konečně schválení potřebných 3% rozpočtových státních výdajů na brannost, aby naše Armáda mohla plně realizovat svou úlohu a dostát závazkům, plynoucím ze členství v NATO.

Poslední foto assetu bude z mírného podhledu, jak hledí ve vycházkové uniformě soustředěně do dáli a salutuje, za ní vlaje naše vlajka. Tento obrázek se bude využívat v dalších letech jako dokonalá, originální propagace Armády! Nikoliv, že modelka pózuje pro Armádu: ta modelka je sama Armáda! Nemůže existovat přesvědčivější náborový plakát, navíc ještě plně odpovídající trendům doby, jako je emancipace žen. Ale my tady budeme zkrátka první, kdo zajde takto daleko, do neprobádaných končin!

Po jednom roce asset z Armády odejde, přesně dle svého osobního kariérního plánu, aby pokračovala studiem špičkové univerzity. Potřebujeme ji totiž naplno zpět v médiálním i sociálním světě, aby byla vidět, neustále připomínala jen svým obličejem, že tam byla, a kdokoliv se jí bude ptát, odpoví mu a zopakuje, že to byla skvělá, nenahraditelná životní zkušenost!

Přirozeně, že jí důsledně pomůžeme k tomu, aby získala skvělou další kariéru, jako špičková modelka! Čeká ji nevyhnutelný úspěch na přehlídkových molech v Paříži, Miláně, Moskvě, Pekingu i New Yorku. Neopustí stránky médií! Lidé si Armádu názorně spojí s úspěchem, mladostí a krásou, cestováním, poznáváním, aktivním životním stylem, mimo společenské záslužnosti. Chceme, aby uniforma byla trendy, ba sexy, asi jako dnes módní hadříky. Že je to nereálné? Nemyslím. Je to jen otázka potřeby, ukázat lidem, co neviděli, co neznali. Objeví to, a uznají to!

Obecně, stejně jako to osvědčeně dělají v USA, asset nabídne lidem žádoucí inspiraci, že totiž mohou po střední škole, kdy ještě moc nevědí, jak naložit se životem, strávit i třeba jen rok v Armádě, stát se někým, a následně nerušeně pokračovat ke svým dalším životním cílům, kariérám. Je to rok, který rozhodně stojí za to, aniž by negativně ovlivnil další kariérní cestu, ba naopak, jak bude naším působením prestiž Armády i jejích členů ve společnosti stále stoupat!

To značí, že to pro rekruty bude i více průchozí rozhodnutí doma, protože starostliví rodiče snáze uznají, že jeden rok není takový studijní výpadek, plus nedojde k bojovému nasazení, tudíž dotyčnému či dotyčné nehrozí fyzická újma v boji, a vidina zisku společenské prestiže rodiče samotné přesvědčí, že je to správná, žádoucí cesta pro každého mladého člověka, včetně jejich milovaného potomka.

Je dost možné, že jednou budou našimi úplně nejvýkonnějšími náborovými agenty přímo vlastní rodiče rekrutů, co pro ně přece chtějí jen to nejlepší, a rádi je nasměrují ke správnému rozhodnutí!

Následně přirozeně budeme přinášet i další, modifikované příběhy na toto nosné téma, aby si každý mohl vybrat dle svých pocitů, preferencí či životní situace, vždy ale ve velmi faktické a důmyslné formě, a to citlivým, inovativním tvůrčím zpracováním reálných kapitol z životů reálných osob, jen mírně obohacených pro vyšší mediální potenciál.

Například, že někdo byl na šikmé životní ploše, vlastní rodina ho odepisovala a pohrdala jím, ale dostal se do Armády a změnil se, nyní má jejich respekt i lásku. Či někdo nemohl dlouhodobě sehnat práci, kvůli krizi, ale v Armádě našel nejen sociální zabezpečení a jistotu, ale i žádoucí záruku stabilní kariérní budoucnosti.

Anebo, jak někdo nevěděl co se životem, leč náhodou šel kolem našeho náborového střediska, zašel se dovnitř nezávazně informovat, seděl tam jeden moc ochotný desátník kámoš, co mu i velmi dobře poradil, a změnilo to jeho život, protože dnes je někdo, někam patří, pomáhá lidem. Či že se tihle dva, on a ona, velká osudová láska, nikdy spolu nepotkali, nesloužit oba právě v Armádě. Takové příběhy lidé milují a měly by i potenciál na prozaická zpracování.

Ale ENTITA bude první, takříkajíc průlomovou změnou v novém, důmyslnějším způsobu mediální komunikace Armády!”

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com