Zavřít, nebo povejšit?

Když nadporučík Lukeš potřeboval ‚noty‘, kromě rozkazů též monitory tisku a médií obecně, zašel si ‚jen tak náhodou‘ popovídat v rozličné dny i časy se ‚starými spolubojovníky‘ v rozličných objektech Armády. Obvykle vše proběhlo rychle a hladce, prostudoval si papíry, co se nesměly odnášet – dokonalé opatření, jak zabránit nežádoucímu slídění cizích rozvědek – případně, chtěl-li s ním někdo hovořit osobně, setkali se, aniž by nadporučík předem věděl, kdo a zda bude na místě.

Vše bylo evidentně dobře a rozumně ošetřeno, přestože se jevilo, že operace Speciálního Útvaru C102 jsou pro obecné aktivity Armády okrajovými a nedůležitými, což se odráželo i na přístupu k nadporučíkovi, jeho veliteli. Jednoduše jakási neutralita, typu: ‚Víme o vás, myslíme si svoje, ale dobře, nahoře mají svoje důvody, proč vás trpěj!‘

Ale ten den vše vypadalo docela jinak! Čekali na něj totiž dva muži z Vojenského zpravodajství, společně s vážně se tvářícím plukovníkem Tejcem, a nevypadali tak docela jako poslíčkové.

Předložili mu k přečtení jakýsi dokument, a v nadporučíkovi ihned hrklo.

Report o bezpečnostních aktivitách 201X/V/394

Private Corporate Intelligence Agency (PCIA)

Vypracoval Stanislav Hájek, bezpečnostní analytik

(Pro pravidelný odběr kontaktujte naše marketingové oddělení! Za cenu pouhých 10.000 Eur ročně budete mít přístup k exkluzivním informacím tohoto typu, dle nichž můžete ovládat nejen přítomnost, ale i budoucnost!)

Armáda a PSY aktivity

Z několika informačních zdrojů se k naší soukromé zpravodajské komunitě dostaly závažné zprávy, že Armáda zahájila, bez jakékoliv publicity a s důkladným krytím v soukromé korporátní sféře, novou etapu svých utajených PSYOPS aktivit, a formy jejich provádění působí buď jako totální diletantství, anebo, což se jeví pravděpodobnější, spíše jako špičkově prováděné operace s neznámými skutečnými cíli, vykonávané precizně školenými operativci.

Ačkoliv Armádou nepřímo spravovaná a financovaná organizace měla původně zadány spíše společenské cíle symbolického významu, v praxi se již nyní ukazuje, že skutečný účel i rozsah operací je zřejmě mnohem širší a zejména závažnější, přičemž se bude dotýkat jak nejvyšších sfér státu, tak i mezinárodních vztahů (v této chvíli jde minimálně o ovlivnění vztahu s USA skrze americkou zpravodajskou misi v Praze, viz níže).

Jeví se jako pravděpodobný důvod, působit na USA ve smyslu lepšího postavení Armády v NATO a získání další technologicky špičkové výzbroje pro Armádu, včetně inovované verze AA (protiletadlového) laserového systému ‚Avenger 2‘, nicméně, prostředky a cesty, které pro tyto cíle byly zvoleny, se naprosto vymykají jakýmkoliv typickým zpravodajským, bezpečnostním či diplomatickým postupům, pročež je naše agentura považuje za kritické pro další směřování celé země a věnuje jim aktuálně svými nejširšími zdroji maximální pozornost.

  1. A) Původní informace

K uvedeným skutečnostem jsme se dostali přes našeho informátora IN72, který vyslechl v jistém restauračním zařízení lidové úrovně v oblasti pražské Libně podivnou prezentaci, v níž se její původce prezentoval jako zaměstnanec či spolupracovník Armády se speciálními úkoly, což samozřejmě našeho informátora zaujalo, aby se pokusil o věci zjistit co nejvíce informací, a taktéž neprodleně kontaktoval nadřízené orgány naší organizace.

Obsah sdělení byl tento: Armáda údajně měla zahájit jakési speciální aktivity v oblasti PSYOPS, ve formě přenosu těchto metod do civilní sféry, a v praxi začít ihned s několika akcemi, mezi nimiž původce zmínil i pátrání po ztracených původních insigniích Karlovy Univerzity a taktéž pověstného Štěchovického pokladu, včetně takzvaného Štěchovického archivu – všechny události spojené s rokem 1945.

Když se náš informátor zpříma zeptal, jakým způsobem neznámý vojenský útvar pátrá po 70 let ztracených předmětech, které hledaly již celé generace bezpečnostních složek, původce opáčil, silně opivněný, že se jedná o, citujeme: ‚Speciální, ofenzývní PSY aplikaci‘, kterýžto učeně znějící pojem našeho informátora přesvědčil, že se musí jednat o reálnou věc s vysokou zpravodajskou závažností, když jinak původce zprávy působil nikterak bystrým dojmem, ba až jako osoba mdlého rozumu.

Zajistili jsme tedy fyzické sledování původce celé konspirace, abychom ověřili pravdivost jeho tvrzení. Z jeho pohybu a styků jsme dovodili, že se jedná o mimořádný taktický posun ve státo-bezpečnostních aktivitách, o kterém Parlament ani Vláda nebyly informovány, což svědčí o nejvyšší závažnosti zjištěných skutečností pro osud našeho státu.

  1. B) Americká participace

Mělo údajně dojít k odeslání jakéhosi kritického dopisu s neznámým obsahem, jehož adresátem je údajně klíčová osoba s přímým přístupem do vysokých pozic U.S. Department of Defense, a který údajně, citujeme zdroj: ‚Vystraší Amíky i po sedmdesáti letech. Budou eště rádi, že nám ten dvojkovej Avendžr vysolej, a bez keců, vole!‘

Dál již nadporučík číst nemusel! Odolal nutkání, okamžitě požádat o nafasování služební pistole, anebo ještě lépe obávaného samopalu Škorpión, včetně dostatku ostrých nábojů pro okamžité služební použití, a jen se z posledních sil podíval na plukovníka, jak se velení k této nové aféře staví.

„Nepodléhejme předčasným závěrům! Počkáme s rozhodnutím, až provedete vlastní vyšetřování, co je to za informace, zda jsou skutečné, odkud se vzaly. Může se totiž nepochybně jednat i o řízenou dezinformační kampaň cizí rozvědky, jak se domnívá tady Vojenské Zpravodajství.”

„A i kdyby to tak nebylo, vždycky je možnost, získat nějakou výhodu,” potvrdil jeden ze zpravodajců, a pak nechali Lukeše jít.

Upaloval dlouhými kroky do kanceláře, že se po něm všichni chodci otáčeli, a kterýsi občan na něj dokonce přátelsky zavolal, ať se nehoní, že ‚vono přece nic neuteče, a esli ho vona dovopravdicky miluje, tak na něj věrně počká‘.

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com