Zradili vlast za lásku

„Byly provedeny důkladné analýzy veškeré elektronické komunikace objektů, a dálkovým přístupem též získán veškerý obsah pevných disků jejich počítačů, včetně smazaných souborů,” popisoval zrovna nějaký informační expert z VZ provedená opatření.

„Prosím vás, zestručněte ten výklad!” přerušil ho náměstek Polák znuděně. „Tohle všechno víme ze zprávy, kterou jsme všichni dostali. Jak tedy protistrana získala naše muže? Vysvětlete nám to prostě a jasně!”

„Jelikož se zde na poradě nacházejí též osoby, nedisponující bezpečnostní prověrkou,” podíval se kapitán Novák významně směrem, kde posedával klimbající Švejk, „přesný mechanismus naverbování nelze sdělit a informace zůstává přístupná pouze povolaným osobám.

Každopádně, vzhledem k systematičnosti postupu, kdy protistrana doslova ulovila naše muže, nekompromisně a s jistotou, máme oprávněné podezření na kompromitaci našich interních databází, i psychologických profilů našeho personálu. Co ale prozradit lze – ovlivňování provedly osoby opačného pohlaví, které, řekněme, ukázaly našim vojákům nějaký nový rozměr… lásky.”

„Takže já to pro přehlednost shrnu,” poposedl si Polák. „Naši kluci byli zlákáni láskou k tomu, aby opustili všechno, co kdy měli a oč v životě usilovali, a začali s novou, pochybnou kariérou v soukromém sektoru. A to všechno ve jménu lásky, kterou dostali, a klidně šli ihned sloužit nějaké Korporaci!

To je prostě neuvěřitelně směšná konstrukce! Musí za tím být něco jiného! Víte, kdo tedy ty dotyčné navedl? Nebo proč to všechno udělaly? Přece se nedá věřit tomu, že by se jednalo o náhodu!”

„Víme, alespoň přibližně,” odvětil kapitán Novák. „Ale jakékoliv dosavadní metody získání bližších informací se ukázaly neúčinnými. Víme, jak. Víme kdo, nevíme proč.”

„To zní trochu rezignovaně! Jste si jist, pane kapitáne, že vaše služba se stávajícím vedením dokáže stále plnit svou funkci v obraně státu na výbornou? Nenasvědčuje tento kiks spíš tomu, aby se tam vyměnilo vedení?” zasáhl opět náměstek Kadlec.

„Myslím, že už jsme toho slyšeli dost. Hlavně, jak něco nejde, jak něco nevíte,” přidal se i druhý náměstek rýpnutím. „Teď byste mohli začít s tím, co se ve věci dá dělat! Ptáme se vás tedy otevřeně: jak deaktivovat naše muže? A jak zabránit tomu, aby tato rozkladná operace, nebezpečná pro nejvyšší zájmy státu, nadále probíhala?”

„Dovoluji si citovat známou poučku, že je krajní nerozum, bojovat proti nepříteli, kterého neznáme! Nedoporučujeme proto zatím jakékoliv přímé akce proti uvedené Korporaci, ani zúčastněným osobám – ať již našim mužům, anebo těm ženám, které je přetáhly k protistraně. Jako žádoucí postup se jeví pokračovat v získávání nezbytných informací, ale samozřejmě, změnit metody přístupu. Být více… originální.

Je zcela neúčelné, realizovat další obdobnou akci, jako ty dvě předchozí. Naši kluci evidentně, i přes všechen výcvik a papírové předpoklady, narazili na něco nepřekonatelně silného, čemu prostě podlehli. I náš personál jsou pouze lidé a shodneme-li se na tom, že jde o něco nového a nadmíru propracovaného, je třeba protivníka klasifikovat jako více než důstojného soupeře, a přijmout jeho hru. Tedy, změnit přístup, a nasadit alternativní zpravodajské assets.

Náměstek Kadlec se důvěrně naklonil k ministrovi. „A teď to přijde! Víte, pane ministře, kdo je ten zavalitý jedinec tamhle na konci stolu? Jmenuje se Švejk, a je to vnuk TOHO Švejka, prý se znepokojivě nízkým IQ a věčně pod parou! Armáda ho nasadila na nějaké domnělé speciální úkoly, ale podle mého názoru tím svérázným krokem jen potvrzuje absolutní nedostatek elementárních kompetencí současného velení!

Oni jsou totiž natolik originální, že těmi vznešeně znějícími ‚alternativními zpravodajskými assets’ myslí mimo jiné i… tohoto Švejka! Podívejte se na něj: to je zpravodajský důstojník nové generace, který nepochybně uspěje tam, kde selhala veškerá Elita Armády! To jsou panečku nápady nové doby!”

„Lepšího si vybrat opravdu nemohli,” přisvědčil ministr. „Tím líp! Neuškodí, když nakonec přesvědčíme k rezignaci celé armádní velení, a dosadíme tam kvalifikovanější osoby!”

„Takže vy s tím souhlasíte? Podpoříte to?” sykl náměstek zděšeně.

Ministr se jen usmíval.

Alan Svejk - alansvejk@alansvejk.com

alansvejk@alansvejk.com